Yhteystiedot

Yhdistyksemme hallitus

 

TehtäväNimi
PuheenjohtajaOili Kangasniemi
Varapuheenjohtaja 
Kaupungin hallituksen
edustaja
Janette Rajaniemi
JäsenSatu Aho
JäsenPäivi Jokinen
JäsenEija Hintsala
JäsenSanna Hintsala
JäsenVille Rahkola
JäsenMervi Möttönen
Jäsen

Pälvi Rautiola

 

 

Oulaisten 4H-yhdistys - Monipuolinen nuorten oma yhdistys

Oulaisten 4H-yhdistys tarjoaa toimintaa lapsille ja nuorille.

Seuraamalla Facebookia, Instagramia, nettisivujamme sekä Pyhäjokiseudun 4H-palstaa pysyt mukana touhussamme!

4H on tekemisen iloa!

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

Arvot luovat toiminnallemme perustan ja ohjaavat meitä jokapäiväisessä työssämme. Arvojen merkitys käytännön toiminnassa tulee korostaa. Nuorisotyön toimintaympäristö on vuosikymmenten kuluessa muuttunut olennaisesti. 4H-nuorisotyön arvopohjaa ei kuitenkaan ole ollut tarvetta muuttaa.

Harkinta – Head: Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Harjaannus – Hands: Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.

Hyvyys – Heart: Hyvyys kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös suvaitsevaisuu, yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Hyvinvointi – Health: Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

4H on Suomen suurin nuorisojärjestö. Siihen kuuluu 78 000 jäsentä, joista 6–28-vuotiaita nuorisojäseniä on 67 000. 4H-yhdistyksiä on 255 ympäri Suomea. Tule mukaan tomintaan!

 

Oulainen 4H-organization - Youth's very own, versatile organization

Oulainen 4H-organization offers activities for children and youths.

By following us on Facebook, Instagram, our website and the Pyhäjokiseutu's 4H column you'll stay up to date about our events and activities!

4H is the fun of doing!

In the 4H organisation, children and adolescents grow to become responsible and enterprising adults. The activities take into account the different stages of children’s development, focusing on learning by doing.
The 4H Club instills practical skills and knowledge with the help of professional instructors. Training and courses provided by 4H further build on these competencies. The activities help children become active citizens, entrepreneurs and employees.

Values create the base for our activities and guide us in our daily work. The meaning of values in practical work should be highlighted. The working enviroment of youthwork has changed significantly in the last decades. The base values of 4H youthwork, however, have not needed to change.

Harkinta – Head: Head represents the importance of continually developing your thinking and always aspiring to be honest and fair.

Harjaannus – Hands: Hands refer to the practical skills that are taught in all 4H activities. A positive attitude, diligence and enterprise are a big part of 4H activities.

Hyvyys – Heart: Heart stands for respecting and taking care of other people, including communication skills and good manners.

Hyvinvointi – Health: Health combines physical and mental status and well-being. 4H members are able to create everyday well-being for themselves and others.

4H is Finland's largest youth organization. It consists of 78 000 members, 67 000 of which are 6-28 year old adolescent members. Local activities are organized by 255 4H associations across Finland! Join our activities!

 

Oulaisten 4H-Yhdistys ry
Lautatarhankatu 7-9 C30
86300 OULAINEN

Y-tunnus 0361400-8

Toiminnanjohtaja 1.3. alkaen
Kalle Ålander
0400 532 362
kalle.alander@4h.fi

4H-toimisto / 4H-Office
0442 532 362
oulainen@4h.fi

Kierrätyskeskus Topin Tilpehööri / Recycling Centre Topin Tilpehööri
Sampsankatu 1
86300 Oulainen
0440 532 362

Retkeilymaja Topin Toiveuni / Hostel Topin Toiveuni
Lautatarhankatu 7-9 C32
86300 Oulainen
+358442 180 779

Verkkolaskut:
Oulasten 4H-yhdistys ry
OVT-tunnus: 003703614008
Välittäjä: Enfo Oyj
Välittäjän tunnus: 003714377140

Paperilaskut:
Oulaisten 4H-Yhdistys ry
003703614008
02066 DOCUSCAN

Harjoittelijat
Emmi Rajaniemi
Arttu Kangasharju